kg coal Heat loss kWh kg CO2 m3 Oil HouseHeat kWh HouseHeat kWh kg gas kg CO2 eq kg CO2 CO2 reduc %  
        CHP  kWh Heat  
   
  CHP kWh el  
   
  Solar kWh el  
   
  Tot el (inkl HP) kWh  
   
  Tot el to use kWh  
   
  BioGas kg/year  
   
  BioGas m3/year  
   
  NatGas kg/year  
   
  NatGas m3/year  
   
  Gas tot kg/year  
   
  Gas tot m3/year  
         
  Coal Plant Eff % kWh/year Liter oil/year   Dulob CHP eff % Sun kWh/year kWh to HeatPump HeatPump COP % Biogas, Atm Gas CHP  kWh/year el.  
     
     
Coal El kWh/y   Effic iency%   CoalCombust kWh   Electricity kWh/y   Heat Loss                      
/ 30.00 =   - =            
CoalComb kWh   kWh/kg   Coal kg   CO2 kg/kg   kg CO2 SUM CO2 =          
 / =  / =          
Liter/year OIL   kg/lit   Oil kg   CO2/kg   CO2 from OIL            
x = x =          
CHP  kWh/year el.   CHP Effic iency%   CHP Combust kWh   CHP heat kWh              
 / =  -CHP kWh/year =                
COP Combust kWh   kWh/kg   kg TotGas kg BioGas kg NatGas x CO2 g/kg kg CO2             CHP heat kWh   TotGas Kg/year
 /  = x             =  
Heat fr CHP Kwh to HeatPump x  COP=5 Heat fr HeatPump   CHP heat kWh   House Heat kWh              
+ =              
Coal+Oil kg CO2 AtmGasNeg eq NatGAsPos eq CO2 eq Reduction %                    
                   
                             
1 kg kWh/kg MJ/kg Carbon g/kg CO2 g/kg CO2 g/l Oxygen needed g/kg g/liter liter g CO2/kWh Heat g CO2/kWh Electricity   kg/m3 Density  
coal         390.00 1000.00      
methane   1939.00   180.00 443.00    
diesel 860.00   835.00 250.00 778.00    
propane     820.00           220.00          
Coal Electricity kWh Oil   CHP El/year kWh                
Coal Comb En kWh Oil CO2   CHP combust kWh                
Coal Heat Waste       CHP heat kWh                
Coal kg                          
Coal CO2  ton